Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                             Z historie Slabikáře

 

Pro výuku čtení se ve střdověku používaly Abecedáře - Abecedárium.

Učebnici čtení dal název Slabikář biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav.

První Slabikáře obsahovaly jednoduché texty, základy náboženství a básně.

V r. 1547 vydal prostějovský tiskař Jan Günther dílo Slabikář český a jiných náboženství počátkové, kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny mají býti.

Od r. 1658 se vyučovalo podle obrázkové knížky Orbis Pictus Jana Amose Komenského.

Marie Terezie povolila výuku z učebnice Felbigerův slabikář v rakousko - uherských školách. Vycházel až do r. 1851.

Kolem r. 1810 se s rozvojem tiskařského průmyslu začaly tisknout ilustrované Slabikáře.

V r. 1897 vychází český Slabikář pro školy obecné autorů Adolfa Frumara a Jana Jursy, který ilustroval Mikoláš Aleš.

V r. 1913 se žáci učí číst už z prvorepublikového Slabikáře POUPATA - Čítanka malých od Josefa Kožíška, který ilustroval Alois Mudruňka. Od pátého vydání Slabikář POUPATA ilustrovala Marie Fischerová - Kvěchová.

Následovaly další názvy Slabikáře - ÚL,STUDÁNKA, SLUNÍČKO, PRVNÍ ČÍTANKA, DOMA A VE ŠKOLE, U NÁS a další.

Po r. 1918 se v českých školách vyučovalo ze 26 Slabikářů. Byly vydávány v češtině, slovenštině, polštině, němčině, rusinštině, rumunštině, maďarštině.

V současné době vychází okolo dvaceti Slabikářů, od různých nakladatelství a mají taktéž různé názvy.

Slabikáře mají obrovský vliv na formování osobností dítěte jak po stránce rozumové, tak i citové a estetické. Od konce 19.století vedle zkušených autorů - pedagogů je ilustrovali naši přední umělci: Mikoláš Aleš, Adolf Kašpar, Oldřich Cihelka, Artur Scheiner, Marie Fischerová - Kvěchová, František Hlavica, Antonín Krátký, Gabriel Čeněk, Richard Lauda, Alois Mudruňka, Vladimír Konvička, Václav Junek a Ota Janeček.(do r.1992)

Celosvětového uznání se dostalo Adolfu Kašparovi na výstavě roku 1914 v Lipsku, kde získal první cenu za nejlepší a nejoriginálnější přístup k tomuto tématu. Neméně úspěšný byl i Ota Janeček, který rovněž v Lipsku na Mezinárodní výstavě knih v roce 1977 zvítězil v soutěži, v které se hodnotilo 130 slabikářů ze 31 zemí.

Slabikář je první knížkou, která otevírá dveře ke vzdělanosti dětí nejen v českých zemích a na Slovensku, ale i v ostatních státech naší planety. I v cizině je vžitý název Slabikář.

Např. Italové mají Il Sillabario, Španělé El Syllabaire, Němci Fibel nebo Erstes Lesebuch, Angličané First Reader nebo Primer s nejrůznějšími přívlastky, podobně jako Němci. Východní Slované nazývají slabikáře Bukvar, Poláci Elementarz, Romové Bukvare, Řekové Alfabetario, Židé Allf-Bet, atd.

V roce 2014 jsme si mohli připomenout 240.výročí uzákonění povinné školní docházky.

Slabikáře českých škol patřily v celosvětovém měřítku k těm nejlepším nejen po stránce didaktické, ale i estetické. Kéž by tato tradice pokračovala i nadále.

Bude mým potěšením, když na mých stránkách najdete i ten "Váš" slabikář a zavzpomínáte na svoji školní docházku.